Information till patienter och anhöriga om Covid-19

Information till patienter och anhöriga om Covid-19
23/04/2020 marika

De basala hygienrutinerna följs och vi som arbetsgivare är extra noga med att följa upp att våra medarbetare stannar hemma även vid lindriga symtom av luftvägsinfektioner. Vid frågor ring 1177. För information följ Folkhälsomyndighetens hemsida.