För dig som jobbar i vården

För dig som jobbar i vården

Vår remisshantering

PR Vård Hemsjukvård tar emot remisser från Vårdcentralen gällande basal hemsjukvård på jourtid. När remiss inkommit till PR Vård får patienten sin första kontakt med oss. Gällande remisshantering ska du som remittent kontakta den enhet som din patient tillhör.

Om du inte vet vilken enhet din patient tillhör, kan du skriva in namnet på vårdcentralen där patienten är listad. Du anvisas direkt till rätt enhet.

Vart vänder jag mig?

Skriv in vårdcentralen där patienten är listad om du inte vet vilken enhet denne tillhör. Du blir direkt anvisad till rätt enhet.

Search
Generic filters